“ราคาน้ำมันวันนี้” 24 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 07.00 น. อัปเดตราคาทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ ล่าสุดขยับเท่าไหร่ ?

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต “ราคาน้ำมันวันนี้” จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมัน 2565 กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ดังนี้

ข่าวเศรษฐกิจการเงิน

“ราคาน้ำมันวันนี้” เชลล์ (Shell) 24 ต.ค.65 เวลา 07:00 น.

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.66 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” 24 ตุลาคม 2565 อัปเดตราคาทุกชนิด จาก 3 ปั๊ม

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ข่าวเศรษฐกิจวันนี้

“ราคาน้ำมันวันนี้” ปตท. 24 ต.ค.65 เวลา 07:00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

“ราคาน้ำมันวันนี้” 24 ตุลาคม 2565 อัปเดตราคาทุกชนิด จาก 3 ปั๊ม

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.

“ราคาน้ำมันวันนี้” บางจาก 24 ต.ค.65 เวลา 07:00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้น